Περιοχές & Τ.Κ. εξυπηρέτησης GAP AKIS EXPRESS

Σημείωση: Ακόμα και αν ο Τ.Κ. σας δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα της GAP AKIS EXPRESS που ακολουθεί, θα πρέπει να συνεχίσετε την εγγραφή σας, καταγράφοντας στο σχετικό πεδίο τον Ταχυδρομικό σας Κώδικα.

Σε αυτή την περίπτωση οι παραγγελίες σας δεν θα παραδίδονται κατ’ οίκο αλλά θα τις παραλαμβάνετε από Σημείo Εξυπηρέτησης Πελατών της GAP AKIS EXPRESS της δικής σας επιλογής, ή από Συνεργαζόμενο Φαρμακείο του EvZeen.com. Μπορείτε να επιλέξετε σημείο παραλαβής παραγγελίας κατά το checkout.

ΔΗΜΟΣ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 5280 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 5281 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 5282 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 5283 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 5284 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 5285 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 5286 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 5288 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 5289 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 5290 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 5291 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 5292 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 5294 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 5295 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 5296 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 5297 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 5310 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 5311 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 5312 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 5313 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 5314 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 5315 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 5316 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 5317 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 5318 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΑ 5390 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΑΓ. ΝΑΠΑ 5330 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΑΓ. ΝΑΠΑ 5340 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΑΓ. ΝΑΠΑ 5341 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΑΓ. ΝΑΠΑ 5343 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΑΓ. ΝΑΠΑ 5344 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΑΓ. ΝΑΠΑ 5345 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΑΓ. ΝΑΠΑ 5346 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΔΕΡΥΝΕΙΑ 5380 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΔΕΡΥΝΕΙΑ 5385 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΔΕΡΥΝΕΙΑ ΚΑΤΩ 5370 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 7100 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 7102 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 7104 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΒΙΟΜ. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 7101 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6010 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6011 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6012 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6013 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6015 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6016 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6017 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6018 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6019 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6020 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6021 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6022 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6023 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6025 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6026 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6027 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6028 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6030 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6031 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6032 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6033 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6035 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6036 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6037 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6040 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6041 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6042 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6043 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6045 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6046 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6047 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6050 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6051 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6052 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6053 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6055 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6056 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6057 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6058 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 6059 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ 7103 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ 7020 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΙΤΙ 7550 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΛΑΥΔΙΑ 7576 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ 7060 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΟΡΟΚΛΗΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 7041 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 7130 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΜΕΝΟΓΕΙΑ 7578 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΥΛΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 7081 ΛΑΡΝΑΚΑ
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4100 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4101 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4102 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4103 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4104 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4105 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4106 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4107 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4108 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΑΓ. ΤΥΧΩΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 4532 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ 4154 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ 4155 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3010 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3011 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3012 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3013 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3015 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3016 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3017 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3020 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3021 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3022 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3025 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3026 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3027 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3030 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3031 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3032 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3033 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3035 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3036 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3040 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3041 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3042 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3045 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3052 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3060 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3061 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3065 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3066 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3067 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3070 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3071 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3075 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3076 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3077 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3080 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3081 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3082 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3083 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3085 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3086 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3087 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3090 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3091 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3095 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3096 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3100 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3101 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3105 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3106 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3107 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3110 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3111 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3112 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3116 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3117 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3118 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3119 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3120 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ 4000 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ 4001 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ 4002 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ 4003 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ 4004 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ 4005 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ 4006 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ 4007 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ 4008 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3046 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3047 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3048 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3050 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3051 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3055 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3056 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3113 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ 3115 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ 4040 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ 4041 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ 4042 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ 4043 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ 4044 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ 4045 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ 4046 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ 4047 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ 4048 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ 4049 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑ 4527 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 4531 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΑΓ. ΤΥΧΩΝΑΣ 4521 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ 4150 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ 4151 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ 4152 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ 4153 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ 4156 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ 4157 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ 4158 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ 4159 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ 4170 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΠΑΛΟΔΕΙΑ 4549 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥΡ. 4533 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ ΚΑΤΩ 4130 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ ΠΑΝΩ 4131 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΠΥΡΓΟΣ ΛΕΜ. ΤΟΥΡΙΣΤ. 4534 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΥΨΩΝΑΣ 4180 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΥΨΩΝΑΣ 4181 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΥΨΩΝΑΣ 4182 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΥΨΩΝΑΣ 4183 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΥΨΩΝΑΣ 4184 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΥΨΩΝΑΣ 4185 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΥΨΩΝΑΣ 4186 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΥΨΩΝΑΣ 4187 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΥΨΩΝΑΣ 4188 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΥΨΩΝΑΣ 4189 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΥΨΩΝΑΣ 4190 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΥΨΩΝΑΣ 4191 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΥΨΩΝΑΣ 4192 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΥΨΩΝΑΣ 4194 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΦΑΣΟΥΛΑ 4551 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ 2100 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ 2101 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ 2102 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ 2103 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ 2107 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ 2108 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ 2109 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ 2112 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ 2113 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ 2114 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ 2115 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ 2116 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ 2120 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ 2121 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ 2122 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ 2123 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΓΚΩΜΗ 2404 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1055 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1056 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1057 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1070 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1071 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1075 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1076 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1077 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1081 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1082 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1085 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1086 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1087 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1090 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 1046 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 1047 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 1048 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 1049 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2000 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2001 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2002 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2003 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2006 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2012 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2013 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2014 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2023 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2024 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2025 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2027 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2028 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2029 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2030 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2031 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2032 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2033 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2034 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2035 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2036 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2037 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2038 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2039 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2040 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2042 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2043 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2044 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2045 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2046 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2047 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2048 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2049 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2050 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2051 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2052 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2053 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2054 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2055 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2057 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2058 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2059 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2060 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2062 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2063 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2064 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1016 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1017 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1060 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1061 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1066 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1095 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1096 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1097 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1100 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1101 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1102 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1105 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1106 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1107 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΣ 2360 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΣ 2361 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΣ 2362 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΣ 2363 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΣ 2364 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΣ 2365 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΣ 2368 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΣ 2369 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΣ 2370 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΣ 2372 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΣ 2373 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΣ 2376 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΒΙΟΜ. ΔΑΛΙΟΥ 2540 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΓΚΩΜΗ 2400 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΓΚΩΜΗ 2401 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΓΚΩΜΗ 2402 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΓΚΩΜΗ 2406 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΓΚΩΜΗ 2407 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΓΚΩΜΗ 2408 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΓΚΩΜΗ 2409 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΓΚΩΜΗ 2410 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΓΚΩΜΗ 2411 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΓΚΩΜΗ 2412 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΓΚΩΜΗ 2413 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΓΚΩΜΗ 2414 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΓΚΩΜΗ 2415 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΓΚΩΜΗ 2416 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΓΚΩΜΗ 2417 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2546 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΑΪΜΑΚΛΙ 1020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΑΪΜΑΚΛΙ 1021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΑΪΜΑΚΛΙ 1022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΑΪΜΑΚΛΙ 1025 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΑΪΜΑΚΛΙ 1026 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΑΪΜΑΚΛΙ 1027 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΑΪΜΑΚΛΙ 1028 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2548 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 2300 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 2301 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 2302 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 2303 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 2304 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 2305 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 2306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 2310 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 2311 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 2312 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 2313 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 2314 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 2320 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 2321 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 2322 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 2323 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 2324 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 2325 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 2326 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 2328 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 2330 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 2331 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 2332 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 2333 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 2334 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 2335 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 2350 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΤΣΙΑ 2212 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΤΣΙΑ 2220 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΤΣΙΑ 2221 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΤΣΙΑ 2222 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΤΣΙΑ 2223 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΤΣΙΑ 2224 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΤΣΙΑ 2230 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΤΣΙΑ 2231 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΤΣΙΑ 2232 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΤΣΙΑ 2233 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΤΣΙΑ 2234 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΤΣΙΑ 2235 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΤΣΙΑ 2236 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΤΣΙΑ 2237 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΤΣΙΑ 2238 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΤΣΙΑ 2248 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 1033 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 1035 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 1036 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 1037 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 1040 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 1041 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 1042 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 1045 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2066 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΠΑΦΟΣ 8010 ΠΑΦΟΣ
ΠΑΦΟΣ 8011 ΠΑΦΟΣ
ΠΑΦΟΣ 8020 ΠΑΦΟΣ
ΠΑΦΟΣ 8021 ΠΑΦΟΣ
ΠΑΦΟΣ 8025 ΠΑΦΟΣ
ΠΑΦΟΣ 8026 ΠΑΦΟΣ
ΠΑΦΟΣ 8027 ΠΑΦΟΣ
ΠΑΦΟΣ 8028 ΠΑΦΟΣ
ΠΑΦΟΣ 8035 ΠΑΦΟΣ
ΠΑΦΟΣ 8036 ΠΑΦΟΣ
ΠΑΦΟΣ 8040 ΠΑΦΟΣ
ΠΑΦΟΣ 8041 ΠΑΦΟΣ
ΠΑΦΟΣ 8042 ΠΑΦΟΣ
ΠΑΦΟΣ 8045 ΠΑΦΟΣ
ΠΑΦΟΣ 8046 ΠΑΦΟΣ
ΠΑΦΟΣ 8047 ΠΑΦΟΣ
ΠΑΦΟΣ 8048 ΠΑΦΟΣ
ΠΑΦΟΣ 8049 ΠΑΦΟΣ
ΠΑΦΟΣ 8057 ΠΑΦΟΣ
ΠΑΦΟΣ 8015 ΠΑΦΟΣ
ΠΑΦΟΣ 8016 ΠΑΦΟΣ
ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 8820 ΠΑΦΟΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΦΟΥ 8999 ΠΑΦΟΣ
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 8200 ΠΑΦΟΣ
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 8201 ΠΑΦΟΣ
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 8204 ΠΑΦΟΣ
ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ 8574 ΠΑΦΟΣ
ΚΟΛΩΝΗ 8310 ΠΑΦΟΣ
ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΟ 8290 ΠΑΦΟΣ
ΜΕΣΟΓΗ 8280 ΠΑΦΟΣ
ΧΛΩΡΑΚΑ 8220 ΠΑΦΟΣ
ΧΛΩΡΑΚΑ 8221 ΠΑΦΟΣ
ΠΟΛΕΜΙ 8549 ΠΑΦΟΣ
ΛΑΤΣΙ 8840 ΠΑΦΟΣ

x