ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΟΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
Λευκωσία Στρόβολος Ιφιγένειας, 76 2003 Φαρμακείο Άντρη & 'Ελενα Παστελίδου 22378880 ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 8:00-13:30 & 15:00-18:30 (Τετάρτη: 8:00-13:30) ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 8:00-13:30 & 16:00-19:30 (Τετάρτη: 8:00-13:30)
Λευκωσία Στρόβολος Λεωφ.Στροβόλου & Πύθωνος, 4 2042 Φαρμακείο Ουρανία Σολωμού (MEGA CROSS STROVOLOS) 22313123 ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 8:00-13:30 & 15:00-18:30 (Τετάρτη: 8:00-13:30) ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 8:00-13:30 & 16:00-19:30 (Τετάρτη: 8:00-13:30)
Λευκωσία Λακατάμεια Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 7 2324 Φαρμακείο Κωνσταντίνος Μίος 22323673 ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 8:00-13:30 & 15:00-18:30 (Τετάρτη: 8:00-13:30) ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 8:00-13:30 & 16:00-19:30 (Τετάρτη: 8:00-13:30)
Λευκωσία Λευκωσία Λεωφ. Νίκης, 3 1086 Φαρμακείο Nεκτάριος Μουσκίδης 22317259 ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 8:00-13:30 & 15:00-18:30 (Τετάρτη: 8:00-13:30) ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 8:00-13:30 & 16:00-19:30 (Τετάρτη: 8:00-13:30)
Λευκωσία Λευκωσία Πινδάρου, 8 1060 Φαρμακείο Μιχάλης Κυριακούδης 22344877 ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 8:00-13:30 & 15:00-18:30 (Τετάρτη: 8:00-13:30) ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 8:00-13:30 & 16:00-19:30 (Τετάρτη: 8:00-13:30)
Λευκωσία Στρόβολος Γιαννιτσών, 8 2027 Φαρμακείο Γεώργιος Κωνσταντίνου 22107447 ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 8:00-13:30 & 15:00-18:30 (Τετάρτη: 8:00-13:30) ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 8:00-13:30 & 16:00-19:30 (Τετάρτη: 8:00-13:30)
Λευκωσία Στρόβολος Λεωφ. Αθαλάσσας, 132 Δ 2024 Φαρμακείο Δέσποινα Αθανασιάδου 22427707 ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 8:00-13:30 & 15:00-18:30 (Τετάρτη: 8:00-13:30) ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 8:00-13:30 & 16:00-19:30 (Τετάρτη: 8:00-13:30)
Λευκωσία Στρόβολος Λεωφ. Τσερίου 109Δ 2043 Φαρμακείο Μαρία Σπιρίτου 22320553 ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 8:00-13:30 & 15:00-18:30 (Τετάρτη: 8:00-13:30) ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 8:00-13:30 & 16:00-19:30 (Τετάρτη: 8:00-13:30)
Λευκωσία Λευκωσία Αγίου Νικολάου 8 1055 Φαρμακείο Μιχαήλ Ιακωβίδης 22878888 ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 8:00-13:30 & 15:00-18:30 (Τετάρτη: 8:00-13:30) ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 8:00-13:30 & 16:00-19:30 (Τετάρτη: 8:00-13:30)
Λάρνακα Λάρνακα Κυριάκου Μάτση, 14 8280 Φαρμακείο Αντώνης Γρηγοράς 24626332 ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 8:00-13:30 & 15:00-18:30 (Τετάρτη: 8:00-13:30) ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 8:00-13:30 & 16:00-19:30 (Τετάρτη: 8:00-13:30)

x